Wśród licznych stolic województw w kraju, Kraków wyróżnia się nie tylko w temacie sztuki i akademickim, ale również na licznych odmiennych obszarach. Zaczyna być obszarem przyjaznym do życia. Zmiany, które dokonały się w mieście w niedawnych okresach dają poczucie, że Kraków rzeczywiście idzie do przodu.

Korzystne zmiany w stolicy małopolski.
Co pozytywnego załatwiono w przeciągu niedawnego okresu? Wielość udogodnień i inwestycji jest duża. Niezwykle wsparły rząd w tym aspekcie finane Unii Europejskiej, z których Kraków chętnie czerpie. Szybkie postępowanie w obszarze zdobywania dotacji spowodowały, że gmina rozwinęła się o nowe węzły komunikacyjne, nowoczesne autobusy komunikacji miejskiej, i potrzebne obiekty konferencyjno – sportowe.

Szerokie innowacje nie są widoczne dla typowego obywatela. Nie znaczy to jednakowoż, że nie funkcjonują. Zwykle ignorujemy fakty, które nie są ściśle z naszymi potrzebami związane. Typowemu obywatelowi miasta wydaje się, że w mieście za mało się robi. Natomiast Kraków rozwija się z każdym miesiącem. Zmiany w zakresie gospodarki śmieciami, budowie oraz unowocześnianiu siatki kanalizacyjnej, budowa ekranów akustycznych to jedynie część zmian, jakie pomagają krakusom lepiej oraz wygodniej żyć. Kraków zmienia się też w zakresie możliwości konferencyjnych. Wartość Krakowa rośnie dzięki takim obiektom jak: Kraków Arena czy stadion Cracovia. takie miejsca zachęcają przyjezdnych do przyjazdu.
Podejmowane przez radnych plany nie dotyczą tylko ścisłego środka miasta, ale również są połączone z pełnym regionem. Wobec tego zamiast pomstować lecz zauważyć zmiany w jakie obrósł Kraków. Majchrowski działania . Kolejne lata – jeśli uda się utrzymania tempa rozwoju – pozwolą Krakowowi zostać niezwykłą metropolia.